"Naděje vždycky způsobí, že uvěříme." Robert Fulghum